خرید اینترنتی

۴ مهر , ۱۳۹۵
خرید اینترنتی

تو دنیای امروز، کسب و کارهای اینترنتی اونقدر پیشرفت کردن که دیگه میشه با یه فنجون چای نشست پای یه تلفن همراه یا لپ تاپ و خرید کرد. اینطوری نه ترافیک درست میشه، نه اعصاب خوردی. خرید هم با پای خودش میاد در خونه!

نویسنده:

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبرنامه دارت و مطالعه مقالات، کسب و کار دیجیتال خود را متحول کنید