هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.

۵ دی , ۱۳۹۵
هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.

اول با فرهنگ یک شبکه اجتماعی آشنا بشیم، بعد فعالیت کنیم.

شبکه های اجتماعی بنا به کاربردشون با هم فرق دارن؛ برای همین بهتره وقتی تازه وارد یک شبکه اجتماعی میشیم، سریع شروع به پست و کامنت گذاشتن نکنیم تا به  تدریج با اصول و قواعد اون شبکه آشنا بشیم.

نویسنده:

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبرنامه دارت و مطالعه مقالات، کسب و کار دیجیتال خود را متحول کنید