فرهنگ و شخصیت ملی

۲۷ شهریور , ۱۳۹۵
فرهنگ و شخصیت ملی

ما همیشه به ایرانی بودن، تاریخ و فرهنگمون افتخار کردیم، اما از حرف تا عمل گاهی فاصله خیلی زیاده…

اون هم وقتی اعمال و رفتارمون بعضی وقتا ( مثل حمله های پشت سر هم به اکانت شخصیت های بین المللی و ملی) هیچ شباهتی به ملت متمدن نداره!

نویسنده:

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبرنامه دارت و مطالعه مقالات، کسب و کار دیجیتال خود را متحول کنید