کلیک دزدی

۱۳ آذر , ۱۳۹۵
کلیک دزدی

کلیک دزدی روشی برای انتقال کلیک شخص، از یک آیکون یا گزینه به یک صفحه ی دیگر است که ورود به این صفحه، غالبا باعث هک شدن سیستم یا انتقال یک فایل ویروسی به کامپیوتر می شود.

نویسنده:

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبرنامه دارت و مطالعه مقالات، کسب و کار دیجیتال خود را متحول کنید