به لایک اکتفا نکنیم

به لایک اکتفا نکنیم

لایک کردن یه پست اساسا به این معنیه که ما از اون مطلب خوشمون اومده؛ برای همین، لایک کردن پست هایی که مضمون ناراحت کننده ای دارن یا مربوط به فقر و کودکان کار هستن، صورت خوشی نداره. بهتر نیست اگه عکس یا مطلب متاثرکننده ای رو دیدیم، به جای نگاه کردن یا حداکثر لایک و به اشتراک گذاری، به نوبه ی خودمون کاری براش انجام بدیم؟

ارسال پاسخ