حریم شخصی دیجیتال افراد

حریم شخصی دیجیتال افراد

دقت کردین، خیلی وقتا توی مترو یا تاکسی، تا یکی گوشیشو روشن میکنه چند نفری که دورش ایستادن خم میشن و زل می زنن به صفحه؟!

شاید اکثر ما ناخودآگاه این کارو انجام میدیم اما بیاین به این فکرکنیم که چند نفر از ما دوست داریم توی مانیتور و گوشیمون سرک بکشن؟

به حریم شخصی دیجیتال افراد احترام بذاریم.

ارسال پاسخ