فهرست بندی صفحات در موتورهای جستجو (Index)

فهرست بندی صفحات در موتورهای جستجو (Index)

موتورهای جستجو با جمع آوری اطلاعات وب سایت ها ضمن امتیاز دهی به آنها،بر مبنای آن امتیاز صفحات را فهرست بندی می کنند که به این عمل ایندکس گویند.

دارت واژه به زبون خودمونی:
اگر موتورهای جستجو رو حافظه انسان تصور کنیم،تک تک خاطراتی که ما تو ذهنمون بر اساس اطلاعاتی که بهش دادیم ثبت کردیم و حالا که داربم بیاد می آریم، انگاری حافظه مون داره اون خاطرات رو ایندکس می کنه.

ارسال پاسخ