دعوت به اقدام Call To Action) CTA)

دعوت به اقدام Call To Action) CTA)

بنر، آیکون، لینک، متن و یا هر المان دیگری در وب‌سایت که بازدید کننده را به انجام کاری ترغیب نماید، اقدام برای عمل یا (CTA) گفته می شود.

دارت واژه به زبون خودمونی:

یکی از بهترین کارهایی که یه فروشنده لباس برای افزایش مشتریاش میتونه انجام بده اینه که ویترین مغازشو از شیک ترین ها و جذاب ترین لباسها بچینه، اینطوری مشتری رو از توی خیابون یه راست به داخل مغازه میکشونه!

ارسال پاسخ