نرخ تبدیل کاربر به مشتری (Conversion Rate)

نرخ تبدیل کاربر به مشتری (Conversion Rate)

نشان دهنده اینکه چند درصد از بازدید هایی که از یک وب سایت صورت می گیرد، در نهایت منجر به خرید می شود.

دارت واژه به زبون خودمونی:
اگه تعداد تمامی افرادی که ازتون خرید میکنن رو نسبت به آدمهایی که روزانه وارد مغازه شما می شن، قیمت می پرسن یا به محصولات نگاه می کنن و از مغازه خارج میشن رو تقسیم کنید، شاخصی که بدست می آد همون Conversion Rate هستش!

ارسال پاسخ