هزینه به ازای هر کلیک Cost-Per-Click) CPC)

۲۲ خرداد , ۱۳۹۵
هزینه به ازای هر کلیک Cost-Per-Click) CPC)

وقتی بنر یا تبلیغی در وب سایتی قرار می دهید، بابت تعداد نمایش یا مدت نمایش آن نیاز به پرداخت هزینه نیستید بلکه بابت آن تعداد کلیکی که کاربران بر روی بنر یا تبلیغ شما انجام می دهند، هزینه ای از شما دریافت می شود.

دارت واژه به زبان خودمونی:

گوشی تو دادی به دوستت ، تا وقتی داره نیگاش میکنه هیچ هزینه ای واست نداره اما از وقتی که روی دکمه ی قفل گوشیت کلیک میکنه و واردش میشه تا یه زنگی به نامزدش بزنه هزینه ی مکالمه ش میفتی به پای تو!

نویسنده:

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبرنامه دارت و مطالعه مقالات، کسب و کار دیجیتال خود را متحول کنید