فرهنگ دیجیتال(ظاهر بین نباشیم)

۲۶ تیر , ۱۳۹۵
فرهنگ دیجیتال(ظاهر بین نباشیم)

ظاهر بین نباشیم


شبکه های اجتماعی
ظاهر زندگی افراد را نشان دادمی و تو چه دانی درون افراد چه ها که  نمی گذرد! فلذا ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خویش قیاس نکنیم!

نویسنده:

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبرنامه دارت و مطالعه مقالات، کسب و کار دیجیتال خود را متحول کنید