فرهنگ دیجیتال(کپی نکنیم)

۲۶ خرداد , ۱۳۹۵
فرهنگ دیجیتال(کپی نکنیم)

کپی نکنیم

هر جا سخن از محتوا است نام کپی کردن بدون ذکر منبع می درخشد! بهتره همیشه به منبع اصلی اشاره کنیم و برای اعتبار بیشتر به اون لینک هم بدهیم.

نویسنده:

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبرنامه دارت و مطالعه مقالات، کسب و کار دیجیتال خود را متحول کنید