فرهنگ دیجیتال (کم گوی و گزیده گوی)

فرهنگ دیجیتال (کم گوی و گزیده گوی)

بعضی گروه ها هست کافیه  دهن وا کنی بپرسی چه خبر؟! با یه کتابچه مصور از کل زندگی بعضیا مواجه میشی! تازه ول کن نیستن که میخوان از جیک و پیک زندگی توهم سردربیارن! لطفا مراقب باشیم اطلاعات شخصی مونو ارزون نفرشیم که بخوایم بعدنا گرون بخریم!

ارسال پاسخ