میزان بازدید(Impression)

میزان بازدید(Impression)

شاخصی برای محاسبه ی تعداد نمایش تبلیغ که بر حسب تعداد بازدید (رفرش صفحه) است، بکار گرفته می شود.


دارت واژه به زبون خودمونی:


فکر کن روزی ۲۰ بار به آشپزخونه سر میزنی و هر بار ۱۰ تا قفسه رو چک می کنی، اگر تو هر قفسه ۲ تا بسته پفک باشه، تعداد بازدیدی که تا الان از پفک ها داشتی میشه ۴۰۰ بار!!!

ارسال پاسخ