نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

۲۶ مرداد , ۱۳۹۵
نرخ بازگشت سرمایه  (ROI)

با تقسیم سود خالص بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بیان آن بصورت یک درصد یا نسبت نرخ بازگشت سرمایه بدست می آید. هر چه این نرخ بیشتر باشد یعنی شرکت بهتر توانسته از سرمایه اش استفاده کند و سودآوری خوبی داشته است.

دارت واژه به زبون خودمونی:
اگه بعد از یه دوره مشخص کتاب خوندن ، سود حاصل از خوندن کتاب که افزایش دانش هست و بر هزینه های خرید کتاب و وقتی که گذاشتی تقسیم کنی در این صورت نرخ بازگشت سرمایه رو حساب کردی.

نویسنده:

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبرنامه دارت و مطالعه مقالات، کسب و کار دیجیتال خود را متحول کنید