صفحه فرود (Landing Page)

صفحه فرود (Landing Page)

صفحاتی از وب سایت که به عنوان یک صفحه ی معرف و یا هدایت کننده با هدف خاصی طراحی شده که کاربران از طریق کلیک روی صفحات داخلی یا با کلیک بر روی بنر های تبلیغاتی در وب سایت های دیگر و یا از طریق موتور های جستجو و … در آن فرود می آیند.

دارت واژه به زبون خودمونی:
عمل انتقال ترافیک به صفحات فرود و میشه به بازی گلف تشبیه کرد که همه هدف بازیکنان انتقال توپ بازی به درون گودالهای با پرچم نشانه گذاری شده هستش.

ارسال پاسخ