طراح و گرافیست دیجیتال

ایده‌های اولیه هر چقدر هم که پخته و کامل باشند، اگر به خوبی طراحی و اجرا نشوند محکوم به شکستند. دارت به طراح گرافیکی نیاز دارد که بتواند با ذهن خلاق و طراحی خود به ایده‌ها جان تازه‌ای بدهد. مسئولیت ایده پردازی بصری و تصویر سازی‌های دیجیتال بر عهده این دوست و همکار جدید دارت‌ خواهد بود.

شرح توانمندی‌ها و وظایف:

دیگر موارد همکاری