کپی‌رایتر و تولید‌کننده محتوا

داستان‌‌‌ از دیرباز برای بشر محبوب بوده‌ است. این داستان‌ها هستند که به وقایع جان می‌دهند و آنها را ماندگار می‌سازند. دارت و مشتریان دارت هم هر کدام برای خود داستانی دارند. ما در دارت به یک داستان‌پرداز خلاق که امروزه به او کپی‌رایتر می ‌گویند نیاز داریم تا محتوای مورد نیاز ما برای وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی را به بهترین نحو تولید کند.

شرح توانمندی‌ها و وظایف:

دیگر موارد همکاری