مدیریت بازاریابی دیجیتال

خرداد 25, 1401

کسب‌وکاری که داند و زیره به کرمان بَرَد، می‌بَرَد!

قاطبهٔ کتاب‌های نوآوری و حل مسئله‌های کسب‌وکار مسیرِ نوآوری و حل مسئله‌های کسب‌وکار را با قدری ساده‌انگاری به کلافی درهم تشبیه کرده‌اند که به مُرور گُشوده، […]
خرداد 25, 1401

آگاهانه می‌سازم، پس هستم

بازارها، زمینِ بازی بُنگاه‌ها برای خلق ارزش، و کسب رزق و روزی هستند؛ و هرچه بازارها شلوغ‌تر، و شِدّت و حِدّت رقابت‌ها بیشتر؛ جلب نظر مُشتریان […]