اجرای کمپین ها: طراحی سفر مشتری

به مشتریان خود اجازه دهید استراتژی تعامل شما را درک کنند.

طراحی سفر مشتری

چرا از طراح سفر WebEngage استفاده کنیم؟

تعامل همه کاناله

از بیش از ۱۰ کانال تعامل استفاده کنید تا کاربران خود را در زمان واقعی درگیر کنید.

ردیابی در زمان واقعی

ردیابی معیارهای اثربخشی سفر در زمان واقعی برای بهینه سازی سفرها.

ویرایشگر را بکشید و رها کنید

برای ایجاد سفرهای سفارشی، محرک‌ها، اقدامات و شرایط را بکشید و رها کنید.

کمپین های چرخه عمر مشتری را به راحتی خودکار کنید

آیا می خواهید مشتریان جدیدی را وارد کنید یا به دنبال فعال سازی مجدد مشتریان خاموش هستید؟ به سادگی کمپین ها را در سراسر چرخه حیات مشتریان خود با اتوماسیون بازاریابی WebEngage خودکار کنید.

گردش کار خود را در زمان واقعی بر اساس تعامل با مشتری بهینه کنید

مشتریان را در مسیرهای مختلف راهنمایی کنید و بر اساس اقدامات و واکنش‌هایشان در پلتفرم خود، متفکرانه پاسخ دهید.

بهینه سازی گردش کار

با بهینه سازی کمپین هوشمند، از اتوماسیون فعالیت های خود لذت ببرید

کاربران را به چند شاخه تقسیم کنید، در حالی که کاربران در سفر هستند، جریان کار را آزمایش کرده و بهینه کنید.

بهینه سازی کمپین هوشمند

بهترین کانال کاربر را برای بهینه سازی تعامل کمپین شناسایی کنید

از ویژگی‌های کاربر هوشمند برای تقسیم‌بندی و خودکارسازی گردش‌های کاری برای ارسال کمپین‌های هدفمند استفاده کنید.

بهینه سازی تعامل کمپین

به راحتی کمپین های تعامل چرخه عمر مشتری را بصری ایجاد کنید

از یک رابط بسیار شهودی کشیدن و رها کردن برای ترسیم گردش کار مشتری به کمپین های چرخه عمر استفاده کنید. اتصال در هرنقاط تماس با مشتری.

ایجاد کمپین های تعامل چرخه عمر مشتری

از پیام‌رسانی یکنواخت برند در سراسر کانال‌ها اطمینان حاصل کنید

با هم ببافید رویکرد همه کاناله توالی هایی برای ارائه هر پیام در مناسب ترین زمان، در طول چرخه عمر مشتری.

پیامرسانی یکنواخت برند

ردیابی عملکرد سفر در زمان واقعی

داده‌های زنده از نحوه حرکت مشتریان شما در سفر تعامل خود را مشاهده کنید. تنگناها و مراحل کلیدی برای بهینه سازی گردش کار خود را شناسایی کنید.

ردیابی عملکرد سفر در زمان واقعی

کمپین های بازاریابی خود را با طراح سفر WebEngage افزایش دهید

میزان ماندگاری خود را افزایش دهید

حداکثر مشتریان را حفظ کنید و LTV خود را تا ۳ برابر افزایش دهید.

در مقیاس ارتباط برقرار کنید

مشتریان خود را به صورت متنی درگیر کنید تا تعامل مشتری را تا ۱۰ برابر افزایش دهید.

نرخ تبدیل های خود را افزایش دهید

برای افزایش ۴ برابری نرخ تبدیل، کمپین های فوق شخصی را در سراسر کانال ها ارسال کنید.

ویژگی های کلیدی

اصلاح زمان واقعی

مدیریت منطقه زمانی

بیش از حد شخصی سازی

ردیابی نرخ تبدیل

تجزیه و تحلیل مبتنی بر برچسب

چندین محرک ورود/خروج

متقاعد نشدید؟ سردرگم هستید؟ ایده های بزرگی دارید؟

بیایید در مورد آنچه WebEngage می تواند برای کسب و کار شما انجام دهد صحبت کنیم.