تجزیه و تحلیل داده ها و درآمد: ردیابی مشتریان

ردیابی مشتریان  را طبق  آمارهای زنده برای برنامه، وب‌سایت و کمپین‌های خود  انجام دهید

حساب دقیقه به دقیقه تعامل با مشتری را داشته باشید!

تعداد کاربرانی که در حال حاضر در برنامه و وب سایت شما فعال هستند را دریافت و داده های مورد نیاز در تمام ابعاد را دریافت کنید.

بینش بی‌درنگ درباره تلاش‌های مشارکت شما در سطح کمپین

با اتوماسیون بازاریابی WebEngage کمپین‌های با عملکرد بالا که بیشترین نرخ تبدیل‌ را به دست می‌آورند را شناسایی و درآمدی که که از طریق آنها به دست می آید را مقایسه کنید.

متقاعد نشدید؟ سردرگم هستید؟ ایده های بزرگی دارید؟

بیایید در مورد آنچه WebEngage می تواند برای کسب و کار شما انجام دهد صحبت کنیم.