ویژگی ها: هدفگذاری مجدد فیسبوک

بازاریابی مجدد فیس بوک، آسان تر از ثبت نام در فیس بوک!

هدفگذاری مجدد فیسبوک

چرا از WebEngage برای بازاریابی مجدد فیس بوک استفاده کنیم؟

هدف گذاری با دقت

کمپین هایی با تبدیل بالا ایجاد کنید که مستقیما به دست مشتریان هدف برسد.

ایجاد گروه مخاطبان مشابه

وانین هدف گذاری را در فیس بوک بر اساس شخصیت خریدار موجود خود ایجاد کنید.

ارسال بخش های کاربر

بخش های خاص مشتری را مستقیماً به حساب تبلیغات فیس بوک خود صادر کنید.

یک پلتفرم و هزاران راه حل!

با یکپارچه سازی تبلیغات فیسبوک با مخاطب هدف خود فراتر از پلت فرم در ارتباط بمانید.

ادغام ۲ مرحله ای آسان

مرحله ۱: حساب تبلیغاتی فیسبوک خود را با WebEngage متصل کنید.

مرحله ۲: بخش ها را مستقیماً به حساب تبلیغات فیس بوک خود صادر کنید.

ادغام 2 مرحله ای آسان

پرسونای خریدار با دقت بالا و منطبق ایجاد کنید

بخش هایی را بر اساس شخصیت مشتری، اطلاعات جمعیت شناختی و رفتار کاربر ایجاد کنید تا تبدیل بالاتری داشته باشید.

ایجاد رسونای خریدار

بازاریابی مجدد فیس بوک مبتنی بر داده برای دریافت نرخ تبدیل بالاتر

مخاطبان را با قصد خرید بالا مستقیماً به حساب های تبلیغاتی فیس بوک خود صادر کنید تا کمپین های تبلیغاتی بسیار هدفمند فیس بوک و اینستاگرام را اجرا کنید.

بازاریابی مجدد فیسبوک

فراتر از بازاریابی ساده فکر کنید؛ به Omnichannel فکر کنید

بازاریابی مجدد فیس بوک را با ۱۰ کانال تعامل دیگر ادغام کنید و یک کانال واقعی ایجاد کنید و استراتژی های بازاریابی همه جانبه برای مشتریان خود پیاده سازی نمایید.

فراتر از بازاریابی ساده

ویژگی های کلیدی

کمپین های تکراری

پروفایل پویا

کمپین های یکبار مصرف

ادغام بین کانالی

ادغام ۲ مرحله ای

بهینه سازی کمپین

متقاعد نشدید؟ سردرگم هستید؟ ایده های بزرگی دارید؟

بیایید در مورد آنچه WebEngage می تواند برای کسب و کار شما انجام دهد صحبت کنیم.