تجزیه و تحلیل داده ها و درآمد: قیف فروش

گلوگاه ها را از بین ببرید و  نرخ تبدیل و قیف فروش را بهینه کنید 

سفرهای مشتری را با قیف فروش پویا بهینه کنید

نرخ تبدیل کل، زمان صرف شده توسط کاربران برای تبدیل را به تفکیک تاریخ  ( روزانه، هفتگی یا ماهانه ) تجزیه و تحلیل کنید.

همچنین با اتوماسیون بازاریابی وب اینگیج، رفتار کاربر و هر مورد دیگر برای بهینه سازی سفر مشتری را تحت نظر داشته باشید.

قیف فروش ها را برای درک و تأثیرگذاری بر رفتار کاربر تجزیه و تحلیل کنید.

قیف فروش ها را برای درک و تأثیرگذاری بر رفتار کاربر تجزیه و تحلیل کنید.

با استفاده از تجزیه تحلیل قیف فروش  وب اینگیج، استراتژی های تعامل با کاربران خود را بهینه کنید و نرخ حفظ مشتری را به حداکثر برسانید.

تنظیم قیف فروش خود با ویژگی های رفتاری کاربران و ایونت ها

بر اساس رویدادهای سفارشی و سیستمی، اقدامات و رفتار کاربران، قیف‌ فروش های خود را تعریف و نرخ تبدیل را بررسی کنید.

زمان بین تبدیل ها را بهینه کنید

آنچه را که باعث ریزش کاربران می شود پیدا کنید و بر این اساس کمپین های خود را بهینه نمایید.

اثربخشی کمپین های خود را تجزیه و تحلیل کنید

از طریق تجزیه و تحلیل قیف و تعریف تمام قدم های آن، درک کنید که چه چیزی درست است و چه چیزی نیست.

احیای کاربران خفته

ایجاد کمپین های فعال سازی مجدد و بیش از حد شخصی شده برای بخش کاربران غیر فعال به منظور جلوگیری از ریزش کاربران

احیا کردن کاربران خفته

مشخص کنید بهترین مشتریان شما از کجا آمده اند

از قیف فروش Sales Funnels   استفاده کنید تا اطلاعاتی در مورد اینکه ترافیک پرتبدیل شما از کجا آمده است به دست آورید.

موفق ترین کانال های کسب خود را برای بهبود تخصیص بودجه شناسایی کنید.

قیف فروش های خود را با تجزیه و تحلیل مسیر تکمیل کنید

درک کنید که کاربران شما قبل و بعد از خروج چه کاری انجام می دهند و با تحلیل مسیر آنها را به سمت بهینه ترین جریان هدایت کنید.

متقاعد نشدید؟ سردرگم هستید؟ ایده های بزرگی دارید؟

بیایید در مورد آنچه WebEngage می تواند برای  بهینه قیف فروش کسب و کار شما انجام دهد صحبت کنیم.