راهکارها: خدمات بانکی و مالی

ایجاد اعتماد و افزایش نرخ تبدیل برای تجارت BFSI و Fintech شما

خدمات بانکی و مالی

موارد استفاده چندگانه همه در یک پلتفرم!

در هر زمینه ای که تخصص دارید، ما یک راه حل داریم!

بیمه

در هر مرحله از سفر بیمه ای خود، اعتماد را به دست آورید و خریدارن بیمه را حفظ کنید

تقسیم بندی مشتریان

بر اساس اطلاعات و داده های کاربر در زمان واقعی، بخش های معنادار ایجاد کنید.

تجزیه و تحلیل محصول و درآمد

بینش های کاربر نه تنها برای جمع آوری و مشاهده، بلکه برای تشکیل فرضیه ها و عمل کردن.

یک استراتژی حفظ مشتری که باعث رشد درآمد می شود بسازید

سرمایه گذاری روی Omni-channel

برای بهبود تعامل با مشتری، روی ارتباطات Omni-channel سرمایه گذاری کنید

با مشتریان خود در کانال های ارتباطی ترجیحی آنها در نقاط تماس مهم مانند تکمیل KYC، یادآوری پرداخت و موارد دیگر ارتباط برقرار کنید.

برای افزایش تبدیل، روی سرویس تجزیه و تحلیل محصول و درآمد ما سرمایه گذاری کنید

بینش های کاربر، روندهای تعامل و تجزیه و تحلیل های نرخ تبدیل را مورد بررسی قرار دهید تا برآوردهای عملی داشته باشید و فرصت های فروش افزایشی و فروش متقابل را شناسایی و برای آنها اقدام نمایید.

افزایش تبدیل با سرمایه گذاری روی سرویس تجزیه و تحلیل
حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتری

حافظ امنیت و حریم خصوصی داده های مشتری خود باشید

به مشتریان خود حریم خصوصی را بدهید که به درستی به آن نیاز دارند و با کنترل دسترسی مبتنی بر نقش و هشدارهای بی‌درنگ از محرمانه بودن داده‌ها اطمینان حاصل کنید.

تاثیر ثابت شده بر مشتریان BFSI و Fintech ما

۷۵ میلیارد

رویداد در ماه پیگیری می شود.

۴۰۰ میلیون

کاربر در ماه پیگیری می شوند.

۳۰۰+

مشتریان سازمانی

اولین قدم را بردارید.

روی روابط معنادار با مشتریان خود سرمایه گذاری کنید.