تجزیه و تحلیل داده ها و درآمد: گروه (Cohorts)

الگوهای تعامل و حفظ کاربر خود را از طریق گروه‌ها تجزیه و تحلیل کنید.

چه چیزی تجزیه و تحلیل گروهی WebEngage را به بهترین ابزار در بین رقیبان تبدیل می کند؟

بیش از ۴۰۰ برند جهانی، تجزیه و تحلیل گروهی WebEngage را برای درک بهتر رفتار کاربر ترجیح می دهند.

روندها و ناهنجاری ها را شناسایی کنید

هم روندهای گسترده و هم ناهنجاری‌ها در نحوه تعامل کاربران با پلتفرم‌های خود را مشخص کنید.

فرضیه های خود را تایید کنید

گروه‌ها را در بسیاری از رویدادها ارزیابی کنید، با بیش از ۲۰ پارامتر تقسیم کنید و در هر بازه زمانی اندازه‌گیری کنید.

هم گروهی و تجزیه و تحلیل

به بینش‌های رفتاری به‌دست‌آمده از اقدامات کاربر مانند نصب برنامه، کلیک‌ها، سابقه خرید و غیره دسترسی داشته باشید.

کانال های برتر جذب مشتری خود را شناسایی کنید

گروه‌های خود را تقسیم کنید تا متوجه شوید بیشترین کاربران درگیر شما از کجا آمده‌اند و با استفاده از اتوماسیون بازاریابی وب اینگیج، آن کانال‌ها را دو برابر کنید.

فرصت هایی را برای جذب مشتریان خود و افزایش دفعات خرید شناسایی کنید

رفتار مشتری را در طول زمان درک کنید. بینش‌های ارزشمندی را در مورد نقاط تماس با مشتریان دریافت نمایید تا بتوانید مشتریان خود را مجدداً جذب کنید تا بیشترین تأثیر را داشته باشید.

بهبود نرخ بازگشت به برنامه

ضریب بازگشت و فرکانس استفاده از یک ویژگی را تعیین کنید و از آن در تخصیص منابع برای ساخت ویژگی های مکمل یا بهبود ویژگی های موجود استفاده نمایید.

متقاعد نشدید؟ سردرگم هستید؟ ایده های بزرگی دارید؟

بیایید در مورد آنچه WebEngage می تواند برای کسب و کار شما انجام دهد صحبت کنیم.