راهکارها: بیمه

فعال کردن، پرورش و حفظ بیمه شدگان، در یک پلتفرم واحد

راهکار بیمه ها

کسب و کار بیمه خود را با ویژگی های ما ارتقا دهید

شخصی سازی کمپین

همه جنبه های پیام خود را با اولویت سرمایه گذار خود هماهنگ کنید.

تقسیم بندی مشتریان

بر اساس اطلاعات و داده های کاربر در زمان واقعی، بخش های معنادار ایجاد کنید.

تجزیه و تحلیل محصول و درآمد

بینش های کاربر نه تنها برای جمع آوری و مشاهده، بلکه برای تشکیل فرضیه ها و عمل کردن.

تعامل همه کاناله

از بیش از ۱۰ کانال تعامل برای جذب سرمایه گذاران خود استفاده کنید.

استراتژی حفظ مشتریان برای کسب و کار بیمه شما

بهینه سازی کمپین ها

بهینه سازی کمپین ها برای افزایش نرخ تبدیل

از طریق تولید سرنخ، پرورش سرنخ، کمپین های بازیافت سرنخ، تأثیر مثبتی بر درآمد خود ایجاد کنید. درصد کمپین های تعاملی را که به خرید ختم می شود، ارزیابی کنید.

افزایش فروش و به حداکثر رساندن فرصت های فروش متقابل با مدل سازی تمایلات مشتریان

CDP WebEngage به شما یک نمای ۳۶۰ درجه از موارد پسند و ناپسند بیمه گذارتان می دهد. از این اطلاعات برای راه اندازی کمپین های فروش متقابل و افزایش فروش استفاده کنید.

افزایش فروش با مدلسازی تمایلات مشتری
تدوین سیاست افزایش فروش

تدوین سیاست افزایش فروش بر اساس ارتباطات خودکار سبد خرید

با ارتباطات همه کاناله خودکار، از ریزش بیمه گذاران خود جلوگیری کنید. پیام‌های راه‌اندازی می‌توانند ۱۵ درصد از سرنخ‌های حذف شده را بازگردانند.

انتشار اطلاعات بدون دردسر برای بیمه شدگان

با اطلاع رسانی به بیمه گذاران از طریق پیام های مرتبط مانند تمدید بیمه نامه، ارتباط با نماینده و غیره، اعتماد مشتری را تقویت کنید.

انتشار اطلاعات برای بیمه شدگان

کمپین های آزمایش شده و محبوب در میان مشتریان بیمه ما

ورود مشتری

به روز رسانی مقررات جدید

سبد خرید محصول

تولد و ارجاعات

یادآوری تمدید خط مشی

مدیریت سرب

کمپین های متقابل فروش و افزایش فروش

جستجوی بیمه

ارتباط توزیع کننده

اولین قدم را بردارید.

اعتماد را در مشتریان خود تقویت کنید و بر روی روابط معنادار با مشتریان سرمایه گذاری نمایید.