راهکارها: سرمایه گذاری و مدیریت ثروت

تعامل با مشتری به همان اندازه که سرمایه گذاری دیجیتال انجام می شود.

سرمایه گذاری و مدیریت ثروت

کسب و کار سرمایه گذاری و مدیریت ثروت خود را با ویژگی های ما ارتقا دهید

در هر زمینه ای که تخصص دارید، ما یک راه حل داریم!

شخصی سازی کمپین

همه جنبه های پیام خود را با اولویت سرمایه گذار خود هماهنگ کنید.

تقسیم بندی مشتریان

بر اساس اطلاعات و داده های کاربر در زمان واقعی، بخش های معنادار ایجاد کنید.

تجزیه و تحلیل محصول و درآمد

بینش های کاربر نه تنها برای جمع آوری و مشاهده، بلکه برای تشکیل فرضیه ها و عمل کردن.

تعامل همه کاناله

از بیش از ۱۰ کانال تعامل برای جذب سرمایه گذاران خود استفاده کنید.

سرمایه گذاری و کسب و کار مدیریت ثروت خود را با ما تقویت کنید

افزایش فرصت های فروش متقابل

فرصت های فروش متقابل را با نمایه سازی مبتنی بر نمونه کارها به حداکثر برسانید

با مشتریان خود در کانال های ارتباطی ترجیحی آنها در نقاط تماس مهم مانند تکمیل KYC، یادآوری پرداخت و موارد دیگر ارتباط برقرار کنید.

ارتباطات مهم را در هر مرحله از چرخه سفر مشتری خودکار کنید

سرمایه‌گذاران را با پیام‌های مربوطه از جمله تمدید SIP از طریق یک سری توالی‌های همه‌کانالی که در مناسب‌ترین زمان ارائه می‌شوند، مطلع کنید.

خودکارسازی ارتباطات مهم
فعالسازی پلتفرم با ارتباطات بسیار شخصی سازی شده

پلتفرم را با ارتباطات بسیار شخصی سازی شده فعال سازی کنید

نقشه سفر سرمایه گذار از تکمیل KYC تا اولین سرمایه گذاری را ترسیم کنید، ارتباطات بسیار شخصی سازی شده را ارسال کنید و درآمد را تا ۳۰% افزایش دهید.

بهبود نرخ حفظ سرمایه‌گذار با محرک‌های مبتنی بر رویداد

سرمایه گذاران را از طریق کمپین های متقاعدسازی ثروت، تشویق سرمایه گذاری ها و افزایش تبدیل ها حفظ کنید.

بهبود نرخ حفظ سرمایه‌گذار

کمپین های آزمایش شده، محبوب در میان مشتریان سرمایه گذاری ما

تخصیص اعلامیه IPO

هشدارهای NAV

شریک/ارتباطات IFA

انتشار صندوق جدید

ارتباط مدیر صندوق

هشدارهای تمدید SIP

اطلاعات موجودی صندوق

تکمیل KYC

اولین قدم را بردارید.

اعتماد به دست آورید و با سرمایه گذاران خود روابط معناداری ایجاد کنید