تجزیه و تحلیل داده ها و درآمد: حذف نصب

مردم به دلایل مختلفی برنامه شما را حذف می کنند. ما به شما کمک می کنیم آنها را حفظ کنید.

آنچه را که کاربران قبل از حذف نصب اپلیکیشن موبایل انجام می دهند، تجزیه و تحلیل کنید

از مسیرها برای درک اقداماتی که کاربران قبل از حذف برنامه تلفن همراه شما انجام می دهند، استفاده کنید. محصول خود را بهینه کنید و جریان تعامل با کاربران را برای کاهش حذف نصب برنامه ایجاد نمایید.

با بهینه سازی کمپین ها و کانال های خود از حذف نصب های آینده جلوگیری کنید

کمپین و کانال های جذب خود را که در نهایت منجر به حذف نصب  برنامه ها می شوند، شناسایی کنید و استراتژی جذب کاربر خود را بر این اساس بهینه کنید.

داده ها را در قالب دلخواه خود تجسم کنید

نمودار میله‌ای، نمودار خطی یا جدول – فرمت تجسم داده‌ها را انتخاب کنید که به بهترین وجه با نیازهای تحلیلی شما مطابقت دارد.

متقاعد نشدید؟ سردرگم هستید؟ ایده های بزرگی دارید؟

بیایید در مورد آنچه WebEngage می تواند برای کسب و کار شما انجام دهد صحبت کنیم.