طراحی سفر مشتری کاربردی (چگونه نقشه سفر مشتری ترسیم کنیم)

به مشتریان خود اجازه دهید استراتژی تعامل شما را درک کنند تا بتوانید طراحی سفر مشتری را به بهترین نحو انجام دهید.

طراحی سفر مشتری

چرا برای طراحی سفر مشتری باید از WebEngage استفاده کنیم؟

تعامل همه کاناله

از بیش از ۱۰ کانال تعامل استفاده کنید تا کاربران خود را در زمان واقعی درگیر کنید.

ردیابی در زمان واقعی

ردیابی معیارهای اثربخشی سفر در زمان واقعی برای بهینه سازی سفرها.

ویرایشگر را بکشید و رها کنید

برای سفارشی سازی نقشه سفر کاربر، محرک‌ها، اقدامات و شرایط را بکشید و رها کنید.

تجزیه و تحلیل مسیر سفر مشتری برای تیم های رشدگرا طراحی شده است

بیش از ۴۰۰ مشتری جهانی به WebEngage اعتماد دارند و از تجزیه و تحلیل و مسیرهای سفر مشتری برای بررسی رفتار کاربر و افزایش نرخ تبدیل استفاده می کنند.

روندها را در طول زمان تجزیه و تحلیل کنید

تعاملات مشتری را مقایسه کنید و سفرهای مشتری را در بازه های زمانی مختلف مقایسه نمایید.

شیرجه رفتن عمیق در مسیرها

تجزیه و تحلیل مسیر سفر مشتری خود را برای مجموعه ای از کاربران با استفاده از ابعاد ثانویه تقسیم کنید

مسیرهای برتر را شناسایی کنید

مشاهده تمام مسیرهایی که به خرید ختم می شوند. بهترین مسیرهای تبدیل را برای وب سایت یا برنامه خود شناسایی کنید.

تأثیر کمپین ها و عرضه ویژگی های جدید خود را تجزیه و تحلیل کنید

رفتار کاربر را با ویژگی ها و محصولات جدید خود درک کنید. یک ضریب چسبندگی برای نسخه‌های جدید، به‌روزرسانی‌ها و اطلاعیه‌ها ایجاد کنید.

برای تغییر رفتارهایی که منجر به ریزش می شود اقدام کنید

اقداماتی را که کاربران انجام می‌دهند، درست قبل از سرگردانی شناسایی کنید. نقاط تماس با مشتری که موجب تجربه منفی آنها می شود را رفع کنید تا نرخ حفظ را بالاتر ببرید.

کمپین های چرخه عمر مشتری را به راحتی خودکار کنید

آیا می خواهید مشتریان جدیدی را وارد کنید یا به دنبال فعال سازی مجدد مشتریان خاموش هستید؟ به سادگی کمپین ها را در سراسر چرخه حیات مشتریان خود با اتوماسیون بازاریابی WebEngage خودکار کنید.

گردش کار خود را در زمان واقعی بر اساس تعامل با مشتری بهینه کنید

با طراحی های مختلف نقشه سفر مشتری، کاربران را در مسیرهای متفاوتی راهنمایی کنید و بر اساس اقدامات و واکنش‌هایشان در پلتفرم خود، متفکرانه پاسخ دهید.

بهینه سازی گردش کار

با بهینه سازی کمپین هوشمند، از اتوماسیون فعالیت های خود لذت ببرید

در طراحی سفر مشتری کاربران را به چند شاخه تقسیم کنید. در حالی که نقشه سفر کاربر در حال اجرا است، جریان کار را آزمایش کرده و بهینه کنید.

بهینه سازی کمپین هوشمند

بهترین کانال کاربر را برای بهینه سازی تعامل کمپین شناسایی کنید

از ویژگی‌های کاربر هوشمند جهت تقسیم‌بندی و خودکارسازی گردش‌های کاری برای ارسال کمپین‌های هدفمند و طراحی نقشه سفر مشتری استفاده کنید.

بهینه سازی تعامل کمپین

به راحتی کمپین های تعامل چرخه عمر مشتری را بصری ایجاد کنید

از یک رابط بسیار شهودی کشیدن و رها کردن برای طراحی نقشه سفر مشتری به کمپین های چرخه عمر استفاده کنید؛ اتصال در هر نقطه تماس با مشتری.

ایجاد کمپین های تعامل چرخه عمر مشتری

از پیام‌رسانی یکنواخت برند در سراسر کانال‌ها اطمینان حاصل کنید

رویکرد همه کاناله توالی های ارائه هر پیام را در مناسب ترین زمان، در طول چرخه عمر مشتری با هم ببافید.

پیامرسانی یکنواخت برند

ردیابی عملکرد نقشه سفر مشتری در زمان واقعی

داده‌های زنده نحوه حرکت مشتریان در سفر تعامل خود را مشاهده کنید. تنگناها و مراحل کلیدی برای بهینه سازی نقشه سفر کاربر خود را شناسایی کنید.

ردیابی عملکرد سفر در زمان واقعی

کمپین های بازاریابی خود را با طراحی سفر مشتری WebEngage افزایش دهید

میزان ماندگاری خود را افزایش دهید

با طراحی سفر مشتری حداکثر مشتریان را حفظ کنید و LTV خود را تا ۳ برابر افزایش دهید.

در مقیاس ارتباط برقرار کنید

مشتریان خود را به صورت متنی درگیر کنید تا تعامل مشتری را تا ۱۰ برابر افزایش دهید.

نرخ تبدیل های خود را افزایش دهید

برای افزایش ۴ برابری نرخ تبدیل، کمپین های فوق شخصی را در سراسر کانال ها ارسال کنید.

ویژگی های کلیدی

اصلاح زمان واقعی

مدیریت منطقه زمانی

بیش از حد شخصی سازی

ردیابی نرخ تبدیل

تجزیه و تحلیل مبتنی بر برچسب

چندین محرک ورود/خروج

متقاعد نشدید؟ سردرگم هستید؟ ایده های بزرگی دارید؟

بیایید در مورد آنچه WebEngage می تواند برای کسب و کار شما انجام دهد صحبت کنیم.