کمپین های بازاریابی | راهنمای طراحی یک کمپین بازاریابی موفق با وب اینگیج

مشتریان را با کمپین های بازاریابی مبتنی بر فعالیت تجاری درگیر کنید.

Relays

چرا از WebEngage برای کمپین های بازاریابی استفاده کنیم؟

تحویل پیام در زمان واقعی

پیام های خود را بدون تاخیر و در زمان واقعی تحویل دهید.

شخصی سازی در مقیاس

ارسال ارتباط شخصی بر اساس رویدادهای تجاری و در مقیاس.

جریان های تجاری را خودکار کنید

حیاتی ترین جریان های ارتباطی تجاری خود را با راه اندازی کمپین های بازاریابی، یکباره و خودکار سازید.

ارتباطات تجاری مهم با مشتریان خود را خودکار کنید

یک بار راه اندازی کمپین های بازاریابی برای هر کار تجاری تکراری. هر بار که یک رویداد تجاری جدید اتفاق می افتد با نرم افزار اتوماسیون بازاریابی وب اینگیج، پیام ها را برای مشتریان مربوطه پخش کنید.

پخش در زمان واقعی با سهولت

مخاطب هدف کسانی هستند که قبلاً با کمپین های بازاریابی اجرا شده شما به محصولات و خدماتتان علاقه نشان داده اند. یک بار یک کمپین های بازاریابی را راه‌اندازی کنید و از تمام ارتباطات تجاری مکرر که شکل می گیرد بهره مند شوید.

پخش در زمان واقعی

مکالمات خود را شخصی کنید!

تعامل ۱۰ برابری را با گردش کار ارتباطی متنی و آسان برای ایجاد آسان دریافت کنید.

شخصی سازی مکالمات

پیام های خروجی خود را در مقیاس شخصی سازی کنید.

داده‌های کاربر و رفتاری را در زمان واقعی از چندین منبع داده و همچنین پروفایل مشتری واکشی کنید و کاربران خود را با ارتباط بیش از حد شخصی بین کانال ها درگیر کنید.

به صورت بصری گردش کار را با استفاده از ویرایشگر Drag-n-drop ایجاد کنید.

از یک واسط کشیدن و رها کردن بسیار شهودی برای طراحی سفر مشتری در کمپین های بازاریابی استفاده کنید. به همان راحتی که روی تخته می کشید، گردش کار ایجاد کنید.

گردش کار با Drag-n-drop
omnichannel

فراتر از بازاریابی خاموش فکر کنید؛ omnichannel فکر کنید.

با ۱۰+ کانال ارتیاطی ادغام شوید و یک تعامل واقعاً چند کاناله برای مشتریان خود ایجاد کنید.

بهترین کانال کاربر را برای بهینه سازی تعامل کمپین شناسایی کنید.

برای ارسال کمپین های هدفمند از ویژگی های کاربر هوشمند برای بخش و گردش کار خودکار استفاده کنید.

بهترین کانال کاربر
تقویت اتوماسیون با بهینه سازی در زمان واقعی

اتوماسیون خود را با بهینه سازی در زمان واقعی تقویت کنید.

کاربران را به چندین شاخه تقسیم کنید ، در حالی که کاربران در رله هستند ، گردش کار را بهینه کرده و بهینه سازی کنند.

ردیابی عملکرد کمپین های بازاریابی در زمان واقعی

داده های زنده را در مورد نحوه حرکت مشتریان در طول سفر خود مشاهده کنید.برای بهینه سازی گردش کار خود، تنگناها و مراحل تبدیل کلیدی را شناسایی کنید.

ردیابی عملکرد Relay در زمان واقعی

میزان ماندگاری خود را افزایش دهید

حداکثر مشتریان را حفظ کنید و LTV خود را تا ۳ برابر افزایش دهید.

در مقیاس ارتباط برقرار کنید

مشتریان خود را به صورت متنی درگیر کنید تا تعامل مشتری را تا ۱۰ برابر افزایش دهید.

نرخ تبدیل های خود را افزایش دهید

برای افزایش ۴ برابری نرخ تبدیل، کمپین های فوق شخصی را در سراسر کانال ها ارسال کنید.

ویژگی های کلیدی

ردیابی نرخ تبدیل

بخش بندی ریز و دقیق

شخصی سازی عمیق داده ها

تجزیه و تحلیل مبتنی بر برچسب

ادغام پلتفرم های مختلف

پشتیبانی چند کاناله

متقاعد نشدید؟ سردرگم هستید؟ ایده های بزرگی دارید؟

بیایید در مورد آنچه WebEngage می تواند برای کسب و کار شما انجام دهد صحبت کنیم.