تجزیه و تحلیل داده ها و درآمد: مسیر (Paths)

سفر مشتریان خود را با مسیرها تجسم کنید.

تجزیه و تحلیل مسیر برای تیم های رشدگرا طراحی شده است

بیش از ۴۰۰ مشتری جهانی به WebEngage اعتماد دارند و از تجزیه و تحلیل و مسیرها برای بررسی رفتار کاربر و افزایش نرخ تبدیل استفاده می کنند.

روندها را در طول زمان تجزیه و تحلیل کنید

تعاملات مشتری را مقایسه کنید و سفرهای مشتری را در بازه های زمانی مختلف مقایسه نمایید.

شیرجه رفتن عمیق در مسیرها

تجزیه و تحلیل مسیر خود را برای مجموعه ای از کاربران با استفاده از ابعاد ثانویه تقسیم کنید

مسیرهای برتر را شناسایی کنید

مشاهده تمام مسیرهایی که به خرید ختم می شوند. بهترین مسیرهای تبدیل را برای وب سایت یا برنامه خود شناسایی کنید.

تأثیر کمپین ها و عرضه ویژگی های جدید خود را تجزیه و تحلیل کنید

رفتار کاربر را با ویژگی ها و محصولات جدید خود درک کنید. یک ضریب چسبندگی برای نسخه‌های جدید، به‌روزرسانی‌ها و اطلاعیه‌ها ایجاد کنید.

برای تغییر رفتارهایی که منجر به ریزش می شود اقدام کنید

اقداماتی را که کاربران انجام می‌دهند، درست قبل از سرگردانی شناسایی کنید. نقاط تماس با مشتری که موجب تجربه منفی آنها می شود را رفع کنید تا نرخ حفظ را بالاتر ببرید.

متقاعد نشدید؟ سردرگم هستید؟ ایده های بزرگی دارید؟

بیایید در مورد آنچه WebEngage می تواند برای کسب و کار شما انجام دهد صحبت کنیم.