تقسیم بندی مشتریان: تقسیم بندی RFM

به راحتی با ارزش ترین بخش های مشتری خود را شناسایی کنید.

تقسیم بندی با روش RFM

تقسیم بندی کاربر را با مدل سازی RFM به صورت خودکار انجام دهید

تنها با چند کلیک ساده از طریق اتوماسیون بازاریابی WebEngage، یک نمای واحد از مهمترین گروه های کاربری خود را بر اساس تجزیه و تحلیل اخیر، فرکانس و پول ایجاد کنید.

تقسیم بندی خودکار کاربر با مدلسازی RFM

مشتریان وفادار خود را با کدهای ارجاع شخصی سازی شده درگیر کنید و AOV را افزایش دهید

مشتریان وفادار خود را با استفاده از تقسیم بندی RFM شناسایی کنید و آنها را تشویق کنید تا دوستان و خانواده خود را معرفی کنند.

AOV افزایش با کدهای ارجاع شخصی سازی شده

قدرت تقسیم بندی پیش بینی کننده را تجربه کنید

تقسیم بندی کاربران مانند خواب زمستانی، در شرف خواب، یا در معرض خطر را شناسایی کنید و با اجرای کمپین های مشارکت مجدد آنها را وادار کنید تا دوباره از شما خرید کنند.

قدرت تقسیمبندی پیشبینی کننده

بهترین استراتژی های تعامل را برای گروه های کاربری مختلف طراحی کنید

روندها در اقدامات کاربر را شناسایی کنید و لیست های بازاریابی مجدد فوری ایجاد کنید. مشتریان خود را جذب کنید تا تعامل بهتری با کاربر داشته باشید و نرخ تبدیل بالاتری بدست اورید.

طراحی بهترین استراتژی تعامل

متقاعد نشدید؟ سردرگم هستید؟ ایده های بزرگی دارید؟

بیایید در مورد آنچه WebEngage می تواند برای کسب و کار شما انجام دهد صحبت کنیم.