کارشناس مارکتینگ اتومیشن

کارشناس اتومیشن مارکتینگ

دارت به یک همراه برای تیم مارکتینگ اتومیشن نیاز دارد. این فرد که آشنا به روش‌های حل مسئله است، وظیفه دارد که دیتای کاربران را آنالیز کرده و با تفکر نقادانه نسبت به کشف راه حل ها اقدام نماید. در این راستا لازم است با انواع مدل های کسب و کار و چالش های آن ها آشنا باشد.

شرح توانمندی ها و وظایف:

دیگر موارد همکاری