داستان همکاری دارت و هراز

هراز
همه خطوط تولید هراز هم که کار کنند باز هم محصول کم داریم، این جمله جذابی بود که مدیر عامل هراز در جلسه مطرح کرد و داستان همکاری ما با برند هراز، از همین جمله جذاب شروع شد. برند هراز دغدغه دیده شدن، فروش یا چیزهایی مشابه این را نداشت و فقط می‌خواستند که پرستیژ هراز در شبکه‌های اجتماعی حفظ شود. موضوع دیگر معرفی سه محصول خاص و مرتبط با ماه مبارک رمضان بود. این دو دغدغه جذاب موجب شد تا فرایند طراحی استراتژی محتوایی کمی متفاوت‌تر از دیگر برندها انجام شود.

داستان همکاری ما با برند هراز، از یک دغدغه جذاب شروع شد. همه خطوط تولید هراز هم که کار کنند باز هم محصول کم داریم، این جمله جذابی بود که مدیر عامل هراز در جلسه مطرح کرد. برند هراز دغدغه دیده شدن، فروش یا چیزهایی مشابه این را نداشت و فقط می‌خواستند که پرستیژ هراز در شبکه‌های اجتماعی حفظ شود. موضوع دیگر معرفی سه محصول خاص و مرتبط با ماه مبارک رمضان بود. این دو دغدغه جذاب موجب شد تا فرایند طراحی استراتژی محتوایی کمی متفاوت‌تر از دیگر برندها انجام شود.