داستان همکاری دارت و آپ

آسان پرداخت

آسان پرداخت و دارت، تجربه‌ای آموزنده در تعامل با یکی از بزرگ‌ترین فعالان حوزه پرداخت، چالش آپ دیده شدن بیشتر و نصب بیشتر اپلیکیشن بود و ما در دارت با خدمات CPC و CPI راه‌حلی مناسب و متناسب با نیاز آپ را عرضه کردیم.

آسان پرداخت و دارت، تجربه‌ای آموزنده در تعامل با یکی از بزرگ‌ترین فعالان حوزه پرداخت، چالش آپ دیده شدن بیشتر و نصب بیشتر اپلیکیشن بود و ما در دارت با خدمات CPC و CPI راه‌حلی مناسب و متناسب با نیاز آپ را عرضه کردیم.
خدمت تبلیغات کلیکی دارت ریسک هزینه‌کرد را کاهش داد و موجب شد که آپ فقط در ازای کلیک کاربران هزینه پرداخت کند. اما این مسیر تکاملی هر روز بهتر شد و در بازه کوتاهی توانستیم با عرضه خدمات نصب اپلیکیشن هزینه‌های تبلیغات آپ را تا حد چشم‌گیری کاهش دهیم. ما ریسک دیده‌شدن، کلیک‌کردن، بررسی کردن و در نهایت اقدام به نصب‌کردن اپلیکیشن آپ را کاهش دادیم و در ازای نصب اپلیکیشن از آن‌ها هزینه دریافت کردیم. این مهم کمک کرد تا اپلیکیشن آپ بتواند بر اساس برنامه‌ریزی مالی و زمانی خود به تعداد نصب دلخواه برسد.