داستان دارت و البرز دارو

البرز دارو
البرزدارو و دارت، داستانی که از اینستاگرام دارت و یک دایرکت از سمت مدیر دیجیتال مارکتینگ البرزدارو شروع شد. برای اینکه بتوانیم جذب مشتری داشته باشیم زیاد کار کرده بودیم، تلاش کردیم استراتژی و مدل کسب‌وکار را ابتدا در بطن اینستاگرام خودمان کار کنیم و بعد این خدمت را به مشتریان معرفی کنیم.

البرزدارو و دارت، داستانی که از اینستاگرام دارت شروع شد و یک دایرکت از سمت مدیر دیجیتال مارکتینگ البرزدارو، برای اینکه بتوانیم جذب مشتری داشته باشیم زیاد کار کرده بودیم، تلاش کردیم استراتژی و مدل کسب‌وکار را ابتدا در بطن اینستاگرام خودمان کار کنیم و بعد این خدمت را به مشتریان معرفی کنیم.
اولین مشتری که از اینستاگرام مشتری خدمات استراتژی دارت شد، البرزدارو بود، مجموعه‌ای بزرگ که با چالش نداشتن استراتژی محتوایی مناسب برای فضای مجازی با ما همکاری کرد.
تجربه خوب زمانی حاصل می‌شود که نتایج تلاش‌ها به بار بنشینند، البرزدارو با چیزی حدود ۷۰۰ همراه همکاری خود را با دارت شروع کرد و امروز بعد از گذشت حدودا شش ماه، چیزی بیش از ۷۰۰۰ همراه در صفحه اینستاگرام خود دارد.