داستان همکاری دارت و اتاق اصناف ایران

اتاق اصناف ایران

اتاق اصناف ایران، مرجع دولتی مردمی اصناف سراسر کشور، سال گذشته با درخواست بازطراحی وب‌سایت به جمع مشتریان دارت پیوست. از معماری محتوا گرفته تا طراحی گرافیکی مدرن و رسمی، نیازهایی بود که از سمت اتاق اصناف ایران مطرح شد.

همکاری ما با اتاق اصناف از یک چالش شروع شد، اتاق اصناف نیازمند طراحی سایتی بود که دسترسی به بخش‌های مورد نیاز اصناف به راحتی امکان‌پذیر باشد.
استراتژی و معماری محتوایی وب‌سایت جدید پس از برگزاری جلسات مشترک و جلسات ایده‌پردازی آماده و پیاده‌سازی شد.
شفافیت قیمت‌گذاری روی خدمات یکی دیگر از مواردی بود که در تجربه‌های قبلی اتاق اصناف ایران با موسسات و آژانس‌های دیجیتال به چشم نمی‌خورد، سعی کردیم با بیان دقیق جزییات اجرایی و عملیاتی و بیان قیمت هر بخش شفافیت مورد نیاز را فراهم کنیم.
در نهایت چالش پشتیبانی، آخرین دغدغه اتاق اصناف ایران بود که با تضمین پشتیبانی یک‌ساله رایگان توانستیم دغدغه مهم دیگری از اتاق اصناف را حل کنیم.