داستان همکاری دارت و تلاونگ

تلاونگ
یکی از مهمترین اقدامات ما در شروع پروژه، تحلیل محتوایی پنج فوکوس گروپِ برگزار شده بود. در این فوکوس گروپ‌ها، مخاطبان در مورد دغدغه‌های خود صحبت کردند. محتوای متنی این جلسات بعد از پیاده‌سازی فایل صوتی در اختیار تیم تحلیل محتوای دارت قرار گرفت و با استفاده از روش کدگذاری، دغدغه‌های مهم مخاطبان تلاونگ استخراج شد.

تلاونگ اولین تولید‌کننده تخم‌مرغ بسته‌بندی در ایران و پیشرو در تولید صنایع غذایی مرتبط با تخم‌مرغ از مزرعه تا فروشگاه و تامین و توزیع است. شرکت تلاونگ در سال ۹۸ در راستای تحول دیجیتال، تصمیم به ایجاد تغییراتی گسترده در وب‌سایت و استراتژی شبکه‌های اجتماعی خود نمود. به همین منظور، شرکت تلاونگ و آژانس دیجیتال‌مارکتینگ دارت، همکاری خود را آغاز کردند. یکی از مهمترین اقدامات ما در شروع پروژه، تحلیل محتوایی پنج فوکوس گروپِ برگزار شده بود. در این فوکوس گروپ‌ها، مخاطبان در مورد دغدغه‌های خود صحبت کردند. محتوای متنی این جلسات بعد از پیاده‌سازی فایل صوتی در اختیار تیم تحلیل محتوای دارت قرار گرفت و با استفاده از روش کدگذاری، دغدغه‌های مهم مخاطبان تلاونگ استخراج شد. بررسی رقبا، تدوین استراتژی بیست‌و‌هشت هفته‌ای محتوا برای اینستاگرام و طراحی وب‌سایت دو زبانه از دیگر فعالیت‌های دارت برای تلاونگ بود که در پست قبل و بعد به آنها اشاره شده‌است.