داستان همکاری دارت و نبات

نبات

نبات یکی از بزرگترین ناشران کتاب و مجلات کودک در ایران است. همکاری ما در حوزه استراتژی با جلسات آنلاین به دلیل وجود ویروس کرونا شروع شد، جلساتی که اگر دور از هم بودیم ولی دورهمی خوبی بود و دانش زمینه‌ای ما را نسبت به فعالیت کسب‌وکار نبات افزایش داد و نیازها شناسایی شدند.

همکاری دارت و نبات، به جز تدوین استراتژی و طراحی سایت، بررسی دقیق مشاوره‌ای مدل کسب‌وکار است. مدل کسب‌وکاری که به دلیل وجود کرونا در فضای فیزیکی بسیار کمرنگ شده بود، فروش عمده مجلات نبات که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت می‌کردند در فروشگاه‌های فیزیکی سراسر کشور بود که متاسفانه با شرایط فعلی کشور و جهان این مسیر به خوبی برای نبات پیش‌ نمی‌رفت.
دارت به عنوان مشاور کسب‌وکار نبات، پیشنهاد برنامه تحول دیجیتال نبات را ارائه کرد. نبات امروز در مسیر تحول دیجیتال قرار گرفته و با فروش آنلاین مجلات از طریق اینستاگرام به صورت دایرکت و وب‌سایت به صورت مستقیم توانسته بخش زیادی از مشتریان از دست رفته خود را داشته باشد و چرخ فعالیت و درآمدزایی نبات بچرخد.
در مسیر تحول دیجیتال پیشنهادات دارت به نبات هر روز در حال اجراست و برنامه‌های بسیار متنوع و جذابی پیش‌روی این برند محبوب کودک و نوجوان است که با اجرایی و عملیاتی شدن آن این پیشرفت چشم‌گیر بیشتر هم خواهد بود.